WAŻNE DOKUMENTY

Karta zapisu do ECOLE Francuskiej w Gdyni 2022/2023
Przewodnik na użytek rodziców - Zasady funkcjonowania
Karta Zdrowia rok 2022/2023
Karta zapisu do Przedszkola Francuskiego w Gdyni 2022/2023
Regulamin grupy - Biedronki
Regulamin grupy - Ślimaki
Regulamin grupy - Motylki
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka
Oświadczenie RODO
Upoważnienia do odbioru dziecka
Lista przyborów na rozpoczęcie roku przedszkolnego