top of page

WAŻNE DOKUMENTY

Karta zapisu przedszkole 2023/2024
Karta zdrowia 2023/2024
Regulamin grupy Coccinelles
Regulamin grupy Escargots
Regulamin grupy Papillons
Upoważnienia do odbioru dziecka
Lista materiałów na rok szkolny 2023/2024 Papillons
Lista materiałów na rok szkolny 2023/2024 Coccinelles
Lista materiałów na rok szkolny 2023/2024 Escargots
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka
Oświadczenie RODO
Przewodnik na użytek rodziców - Zasady funkcjonowania
bottom of page