top of page

WAŻNE DOKUMENTY

Karta zapisu przedszkole 2023/2024
Karta zdrowia 2023/2024
Karta zapisu do ECOLE 2023/2024
Karta zapisu do ECOLE Francuskiej w Gdyni 2022/2023
Przewodnik na użytek rodziców - Zasady funkcjonowania
Karta Zdrowia rok 2022/2023
Karta zapisu do Przedszkola Francuskiego w Gdyni 2022/2023
Regulamin grupy - Biedronki
Regulamin grupy - Ślimaki
Regulamin grupy - Motylki
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka
Oświadczenie RODO
Upoważnienia do odbioru dziecka
Lista przyborów na rozpoczęcie roku przedszkolnego
bottom of page