top of page
Image by Ramin Talebi

O nas:

 

NASZE PLACÓWKI:

Ecolematernelle - Przedszkole Francuskie

Przedszkole „Ecolematernelle” jest jednostką prywatną, finansowaną z czesnego wpłacanego przez rodziców naszych wychowanków. Jesteśmy przedszkolem wpisanym do rejestru placówek niepublicznych przy Kuratorium Oświaty oraz posiadającym zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program nauczania naszej placówki kładzie akcent na naukę języka obcego od jak najwcześniejszego wieku oraz na wielobiegunowy, zindywidualizowany rozwój dziecka.

Proponujemy ciekawe, różnorodne zajęcia dopasowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań naszych podopiecznych.

 

Nasi nauczyciele:

  • wspierają dzieci w procesie poznawczym,

  • stymulują do samodzielnej pracy,

  • rozwijają kreatywność

  • i zawsze dostrzegają indywidualne potrzeby dziecka.

 

Nasi podopieczni uczą się poprzez zabawy edukacyjne, obserwację świata, naśladowanie oraz poprzez kontakt z ciekawymi osobami rozwijającymi ich potencjał, talenty oraz pobudzającymi do samodzielnego działania i refleksji.

Zajęcia z dziećmi prowadzone są w języku francuskim. W wieku przedszkolnym struktura języka budowana jest i rozwija się przede wszystkim w sytuacjach życia codziennego, naszym celem zatem jest poprowadzenie dziecka przez świat nowych dźwięków, innych rytmów i odkryć językowych.

Dzięki fenomenalnym w tym wieku kompetencjom audytywnym (szybkie przyswajanie słuchowe) dziecko oswaja się z nowym językiem i zanurza się w jego brzmieniu. Ta swoista „kąpiel językowa” na pewno przyniesie efekty w przyszłości.

Założenia pedagogiczne i programowe naszego przedszkola są zgodne z dyrektywami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program jest ponadto wzbogacony o francuskie metody nauczania. Nadzór nad edukacją prowadzi Kuratorium z siedzibą Gdańsku.

 

Nasze placówki są kameralnymi grupami:

  • pozwalają nawiązać bliskie kontakty emocjonalne,

  • przyswoić właściwe kompetencje społeczne,

  • zapewniają komfortowe warunki pracy nauczycielom, którzy mogą zindywidualizować proces wychowawczo-dydaktyczny,

  • prowadzimy systematyczną terapię lasem i morzem; terapia ma ogromne znaczenie zarówno dla psychiki, jak i dla kondycji fizycznej dzieci, dzięki wykorzystaniu dendroterapii oraz talasoterapii czyli naturalnej metody leczenia za pomocą energii drzew oraz nadmorskim klimatem. Jak dowodzą badania naukowe, te dwie terapie wywiera kojący wpływ na ludzki organizm. Las oraz morze to doskonałe miejsca do poznawania świata oraz stymulacji deficytów rozwojowych w naturalnym środowisku. Dodatkowo taka forma terapii rozwija wrażliwość oraz pozwala zapomnieć o własnych ograniczeniach. Jak wynika z prowadzonej ewaluacji programu, terapie służą dzieciom, ich kondycji fizycznej i psychicznej,

  • jako jedyni w Trójmieście zapewniamy naszym wychowankom zajęcia smyko-multisensoryki, które prowadzone są przez Panią Paulinę Szuflitowską.

Ecole primaire francaise - Szkoła Podstawowa Francuska

Ecole Primaire Francaise jest placówką niepubliczną. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna Alain Mompert. Ecole Primaire Francaise prowadzi swoja działalność w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Gdyni ul. Halicka 8, blisko dworca Gdynia Redłowo w dzielnicy Mały-Kack. 

Ecole Primaire Francaise zwana jest Szkołą Francuską. Programem obowiązującym w Ecole Primaire Francaise jest francuski program CNED.  Uczniowie obowiązani są do weryfikacji postępów w nauce poprzez regularne przystępowanie do ewaluacji, przesyłanych do sprawdzenia przez CNED we Francji. Z przyczyn organizacyjnych wskazane jest, aby dzieci uczęszczające do Ecole Primaire Francaise były uczniami Szkoły podstawowej Nr 13 w Gdyni – plan zajęć Ecole Primaire Francaise jest dostosowany do planu lekcji poszczególnych klas Szkoły Podstawowej Nr 13 w Gdyni. 

Rodzice ponoszą koszt miesięcznej opłaty za naukę w Ecole Primaire Francaise (KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ).                 

W Ecole Primaire Francaise w miesiącu lipcu obowiązuje opłata stała w wysokości ustalonej na dany rok szkolny. Nie ma opłaty za miesiąc sierpień. W razie nieobecności dziecka w Ecole Francaise nie odliczamy dni nieobecności  od miesięcznej opłaty za naukę dziecka w Ecole Primaire Francaise.

Kadra Ecole Primaire Francaise składa się  z nauczycieli przygotowanych do pracy z dziećmi oraz do nauczania języka francuskiego.

Rodzice ponoszą corocznie (jednorazowo) w maju koszt zapisu do programu CNED  - zgodnie z opłatą ustaloną przez Ministerstwo Edukacji Francji (w kwocie euro).

Zajęcia dla Ecole Primaire Francaise w Gdyni w klasach podstawowych odbywają się od  01 września i trwają do zakończenia nauki w Szkole Podstawowej Nr 13 w Gdyni. W miesiącach lipiec i sierpień zajęcia w Ecole Primaire Francaise w Gdyni nie odbywają się – wakacje letnie.

Do Ecole Primaire Francaise przyjmowane mogą być wyłącznie dzieci posiadające odpowiednie przygotowanie językowe – odpowiednie do poziomu grupy, do której dołączają.

Kids with Capes

„Ecole maternelle to ciekawe, różnorodne zajęcia dopasowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań naszych podopiecznych”

bottom of page