top of page
Image by Ramin Talebi

O nas:

 

NASZE PLACÓWKI:

Przedszkole „Ecolematernelle”

Przedszkole „Ecolematernelle” jest jednostką prywatną, finansowaną z czesnego wpłacanego przez Rodziców naszych wychowanków. Jesteśmy przedszkolem wpisanym do rejestru placówek niepublicznych przy Kuratorium Oświaty.

Założenia pedagogiczne i programowe naszego przedszkola są zgodne z dyrektywami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program jest ponadto wzbogacony o francuskie metody nauczania – francuski program FLE. ​

 

Przedszkole "Ecolematernelle" usytuowane jest z dala od miejskiego hałasu i smogu w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Halickiej 8.

Program nauczania naszej placówki kładzie akcent na naukę języka obcego od jak najwcześniejszego wieku oraz na wielobiegunowy, zindywidualizowany rozwój dziecka. 

 

Proponujemy ciekawe, różnorodne zajęcia dopasowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań naszych podopiecznych. 

Nasi nauczyciele:

 • wspierają dzieci w procesie poznawczym,

 • stymulują do samodzielnej pracy,

 • rozwijają kreatywność

 • i zawsze dostrzegają indywidualne potrzeby dziecka.

 

Zajęcia z dziećmi prowadzone są w języku francuskim. W wieku przedszkolnym struktura języka budowana jest i rozwija się przede wszystkim w sytuacjach życia codziennego, naszym celem zatem jest poprowadzenie dziecka przez świat nowych dźwięków, innych rytmów i odkryć językowych.

Wielkim atutem jest też możliwości kontynuacji nauki języka francuskiego w szkole podstawowej. Absolwenci przedszkola "Ecolematernelle" mają możliwość uczestniczenia w lekcjach języka francuskiego, prowadzonych metodą FLE.

Zajęcia w Ecole Francaise (Szkoła Podstawowa nauki języka  francuskiego) odbywają się po skończonych lekcjach ucznia w Szkole Podstawowej Nr 13 w Gdyni. Dziecko uczęszcza jednocześnie do dwóch placówek: Szkoła Podstawowa Nr 13 oraz Ecole Francaise (Szkoła Podstawowa nauki języka francuskiego).

Przedszkole zapewnia wyżywienie – obiad – kuchnia na terenie placówki.

W miarę potrzeb dziecka  istnieje możliwość  diagnozy i terapii logopedycznej oraz  konsultacje pedagogiczno-psychologiczne. Dysponujemy  świetnymi warunkami lokalowymi, poza przestronnymi salami dydaktycznymi dzieci mają do dyspozycji (w ciepłe dni) odległy od ulicy plac zabaw, a w czasie zimowym dwie sale gimnastyczne. Ofertę przedszkola wzbogacają też inne atrakcje, m.in. wycieczki, częste wycieczki do pobliskiego lasu, przedstawienia w Teatrze Muzycznym w Gdyni, czy spotkania z ciekawymi ludźmi.

Dzięki fenomenalnym w tym wieku kompetencjom audytywnym (szybkie przyswajanie słuchowe) dziecko oswaja się z nowym językiem i zanurza się w jego brzmieniu. Ta swoista "kąpiel językowa" na pewno przyniesie efekty w przyszłości. 

Nasi podopieczni uczą się poprzez:

 • zabawy edukacyjne,

 • obserwację świata,

 • naśladowanie

 • kontakt z ciekawymi osobami rozwijającymi ich potencjał, talenty oraz pobudzającymi do 

 • samodzielnego działania i refleksji

 • przedstawienia teatralne

 

Założenia pedagogiczne i programowe naszego przedszkola są zgodne z dyrektywami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program jest ponadto wzbogacony o francuskie metody nauczania. ​

Szkoła Podstawowa nauki języka francuskiego Ecole Primaire Française

Ecole Primaire Francaise jest placówką niepubliczną. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna Grażyna i Alain Mompert.

Ecole Primaire Francaise prowadzi swoja działalność w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Gdyni ul. Halicka 8, blisko dworca Gdynia Redłowo w dzielnicy Mały-Kack. 

Ecole Primaire Francaise zwana jest Szkołą Francuską prowadzi wyłącznie naukę języka francuskiego od GSM do klasy 4 eme. Programem obowiązującym w Ecole Primaire Franaise jest francuski program FLE. 

Zdecydowaliśmy się  wprowadzić od 01 września 2023 roku nowy program nauczania, który umożliwi wszystkim klasom, od klasy początkowej GSM  - zerówka przedszkolna do klasy 4 eme - VIII klasa szkoły podstawowej, skorzystanie z wzmocnionego nauczania języka francuskiego jako obcego (FLE). Ta inicjatywa ma na celu zapewnienie naszym uczniom doskonałej znajomości języka francuskiego przez cały okres ich nauki.

 Jednym z nowych elementów tego programu jest potwierdzanie poziomu języka poprzez egzaminy DELF  PRIM oraz DELF JUNIOR (Diplôme d'Études en Langue Française). Egzaminy te są międzynarodowo uznawane i pozwalają na potwierdzenie umiejętności językowych z języka francuskiego. Dają one naszym uczniom oficjalne uznanie postępów i wysiłków w nauce języka francuskiego.

Wcześniej w naszej Ecole Francaise  korzystaliśmy z różnych materiałów pedagogicznych do nauczania języka francuskiego. Wykorzystywaliśmy program CNED, zbiory tekstów, takie jak "Je lis seule, tu lis seule" wydawnictwa Nathan, "Sedidacta" do ćwiczeń, "Grammaire française et impertinente" autorstwa J.L Fournier, wydawnictwo Payot, a także inne materiały, takie jak komiksy, karty słownikowe, gry-bajki-żarty-zagadki.

Nasi nauczyciele mieli również dostęp do niewielkiej biblioteki z książkami w języku francuskim, co stymulowało czytanie i wyrażanie się uczniów.

Teraz, dzięki naszemu nowemu programowi, jeszcze bardziej wzmacniamy nauczanie języka francuskiego i skupiamy się na umiejętnościach mówienia i wyrażania. Naszym celem jest umożliwienie naszym uczniom rozwinięcia płynności językowej i pewności siebie podczas komunikacji w języku francuskim.

Jesteśmy przekonani, że nowy program zapewni naszym uczniom najlepsze możliwości nauki języka francuskiego i odpowiednie przygotowanie do przyszłych studiów oraz kariery zawodowej.

 

 

Od 01 września 2023 roku w naszej placówce wprowadzamy egzaminy państwowe DELF : .

 • po klasie CE1  - II klasa Szkoły Podstawowej  zdajemy egzamin DELF A1.1 Prim

 • po klasie CM1 – IV klasa Szkoły Podstawowej zdajemy egzamin DELF A1 Prim

 • po klasie 6eme – VI klasa Szkoły Podstawowej  zdajemy egzamin DELF A2 Prim

 • po klasie 4eme – VIII klasa Szkoły Podstawowej  zdajemy egzamin DELF B1

 

Z przyczyn organizacyjnych wskazane jest, aby dzieci uczęszczające do Ecole Primaire Francaise były uczniami Szkoły Podstawowej Nr 13 w Gdyni – plan zajęć Ecole Primaire Francaise jest dostosowany do planu lekcji poszczególnych klas Szkoły Podstawowej Nr 13 w Gdyni. 

Rodzice ponoszą koszt miesięcznej opłaty za naukę w Ecole Primaire Francaise (KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ).                 

W Ecole Primaire Francaise w miesiącu lipcu obowiązuje opłata stała w wysokości ustalonej na dany rok szkolny. Nie ma opłaty za miesiąc sierpień. W razie nieobecności dziecka w Ecole Francaise nie odliczamy dni nieobecności  od miesięcznej opłaty za naukę dziecka w Ecole Primaire Francaise.

Kadra Ecole Primaire Francaise składa się  z nauczycieli przygotowanych do pracy z dziećmi oraz do nauczania języka francuskiego.

Rodzice ponoszą corocznie (jednorazowo) w maju koszt zakupu podręczników, ćwiczeń do nauki programu FLE.

Zajęcia dla Ecole Primaire Francaise w Gdyni w klasach podstawowych odbywają się od  01 września i trwają do zakończenia nauki w Szkole Podstawowej Nr 13 w Gdyni. W miesiącach lipiec i sierpień zajęcia w Ecole Primaire Francaise w Gdyni nie odbywają się – wakacje letnie.

Do Ecole Primaire Francaise przyjmowane mogą być wyłącznie dzieci posiadające odpowiednie przygotowanie językowe – odpowiednie do poziomu grupy, do której dołączają.

Kids with Capes

„Ecole maternelle to ciekawe, różnorodne zajęcia dopasowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań naszych podopiecznych”

bottom of page