top of page

SZKOŁA PODSTAWOWA FRANCUSKA

Klasa pierwsza - CP

Klasa druga - CE1

Klasa trzecia - CE2

Klasa czwarta - CM1

Klasa piąta - CM2

Klasa szósta - 6 éme

Klasa siódma - 5 éme

Klasa ósma - 4 éme

PROGRAM DNIA

Rozpoczęcie zajęć, podanie daty i programu dnia.
Lekcja na podstawie indywidualnych zeszytów i tablicy.
Raz w tygodniu: Powtórki gramatyczne i ćwiczenia, powtórki z koniugacji i ćwiczenia, historia i postacie historyczne, literatura (wielkie dzieła...), dyktando lub gry (krzyżówki, skojarzenia...).
Język francuski:
Działalność i zbiór tekstów FLE (Français Langue Étrangère - język francuski jako język obcy) (część pierwsza) w celu utrwalenia umiejętności językowych uczniów.
Działalność i zbiór tekstów FLE (część druga) w celu pogłębienia słownictwa, wykonania ćwiczeń związanych z omawianymi zagadnieniami.
Przerwa na zabawy na zewnątrz lub w sali sportowej, lub gry na tablicy (labirynty, wisielec...), lub "Sala czytania".
Posprzątanie klasy.
Uwaga: W piątki, od godziny 14:35, czas poświęcamy na zajęcia interdyscyplinarne, takie jak pisanie gazetki, tworzenie spektaklu, pisarstwo scenariusza, kręcenie filmu wideo, gry terenowe, czytanie bajek przez nauczyciela.
Uwaga: Uczniowie mają 10 minut przerwy po każdych 45 minutach zajęć. W tym czasie mała biblioteka klasy prowadzona przez uczniów jest otwarta i dostępna dla uczniów od klasy CP do klasy czwartej.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

bandeau-delf-prim.jpg

Aby dowiedzieć się więcej o egzaminach DELF kliknij w powyższy link. 

Zeszyty FLE (Français Langue Étrangère) oferują kompleksowe materiały dydaktyczne do nauczania języka francuskiego, a także aktywności związane z odkrywaniem świata i historii. Są one cennym źródłem inspiracji dla nauczycieli.
 
Dodatkowo korzystamy z następujących podręczników:
 
"Je lis seule, tu lis seule" wydane przez Nathana: Te książki są uzupełnione o karty słownictwa i gry.
"Sedidacta": Zbiór ćwiczeń do wzmocnienia umiejętności językowych.
"Grammaire française et impertinente" autorstwa J.L Fourniera, wydanie Payot: Książka poświęcona gramatyce francuskiej z zabawnym podejściem.
"Je lis déjà": Komiksy, karty słownikowe, gry słowne, żarty, zagadki i łamigłówki.
Hatier vacances, Passeport: Książki do powtórki i utrwalenia poznanych zasad.
Dodatkowo korzystamy z kilku stron internetowych, takich jak Môme.net i educaland, które oferują historie, doświadczenia i mini-dossiery.
Oprócz tych zasobów, nasi nauczyciele mają do dyspozycji małą bibliotekę książek w języku francuskim, która stymuluje czytanie i zachęca do wyrażania się ustnie. Nauczanie odbywa się wyłącznie w języku francuskim, kładąc nacisk na mówienie i wyrażanie się przez uczniów. 
 

OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ECOLE FRANCAISE od 01.09.2023 roku

 

Wydawnictwo Hachette:

CP:

1. Les loustics 1- Methode de francais

2. Les loustics 1- Cahier d'activite

 

CE1:

1. Les loustics 2- Methode de francais

2. Les loustics 2- Cahier d'activite

3. Preparation a l'examen du DELF prim A1.1

4. Pour comprendre tout le francais pour les CE1

CE2:

 1. Les loustics 3- Methode de francais

2. Les loustics 2- Cahier d'activite

3. Preparation a l'examen du DELF prim A1

4. Pour comprendre tout le francais pour les CE2

 

CM1:

1. Explore 2- Methode de francais

2. Explore 2- Cahier d'activite

3. DELF A1 scolaire-junior

4. Pour comprendre tout le francais pour les CM1

 

CM2:

1. Explore 3- Methode de francais

2. Explore 3- Cahier d'activite

3. Pour comprendre tout le francais pour les CM2

 

6 eme

1. Explore 4- Methode de francais

2. Explore 4- Cahier d'activite

3. DELF A2 scolaire-junior

5 eme

1. Adomania 4- Methode de francais

2. Adomania 4- Cahier d'activite

4 eme

1. DELF B1

Librairies des ecoles:

 

GSM:

1. Francais GS- fichier de l'eleve

Français GS - Fichier de l'élève - La Librairie des Ecoles

1. Mathematiques- Methode de Singapour

Méthode de Singapour GS - Fichier de l’élève - Édition 2020 - La Librairie des Ecoles

1. Tout simplement- vers la lecture

Tout simplement - Vers la lecture - GS - La Librairie des Ecoles

CP:

1. Apprentissage de la lecture

Méthode explicite CP - Lecture - Cahier d’exercices - La Librairie des Ecoles

1. Cahier d'ecriture

Cahier d'écriture CP - La Librairie des Ecoles

1. Les nombres jusqu'a 100

Tout simplement - Les nombres jusqu'à 100 - CP - La Librairie des Ecoles

CE1:

1. Etude de la langue- cahier d'exercices

Méthode explicite CE1 - Lecture - Cahier d'exercices - La Librairie des Ecoles

1. Les nombres jusqu'a 1000

Tout simplement - Les nombres jusqu'à 1000 - CE1 - La Librairie des Ecoles

 

CE2:

1. Lecture- cahier d'exercices

Méthode explicite CE2- Lecture - Cahier d'exercices - La Librairie des Ecoles

CM1:

1. Lecture- cahier d'exercices

Lecture CM1 – méthode explicite - cahier - La Librairie des Ecoles

CM2:

 

1. Manuel de grammaire

Manuel de grammaire CM1-CM2 - La Librairie des Ecoles

bottom of page