top of page

SZKOŁA PODSTAWOWA FRANCUSKA

Klasa pierwsza - CP

Klasa druga - CE1

Klasa trzecia - CE2

Klasa czwarta - CM1

Klasa piąta - CM2

Klasa szósta - 6 éme

Klasa siódma - 5 éme

Klasa ósma - 4 éme

PROGRAM DNIA

- Przywitanie, dzień, data, program dnia

-  Lekcja w oparciu o osobisty zeszyt – forma pamiętnika, gdzie uczniowie opisują, rysują, odnoszą się do wydarzeń i tematów klasowych lub prezentują je na tablicy… Raz w tygodniu: powtórzenie gramatyki i ćwiczenia, powtórka z odmian czasowników i ćwiczenia, historia i postaci historyczne, literatura (dzieła literackie), dyktando lub gry (krzyżówki, krzyżówki panoramiczne)

- Francuski ćwiczenia, wybór tekstów z CNED (pierwsza część) lub według zaproponowanych tematów: Ekspoze przygotowane przez uczniów (tematy: Paryż, Bociany, Werner Von Siemens, autobusy elektryczne, Atomium…)

-  Francuski ćwiczenia i zbiór tekstów z CNED (druga część), wyjaśnienie słownictwa, ćwiczenia dotyczące wszystkich poruszonych pojęć

-  Rekreacja na zewnątrz lub zajęcia sportowe na sali, lub zabawy przy tablicy (labirynt, szubienica…), lub „czytelnia”

-  Porządkowanie klasy

NB /nota bene/: W każdy piątek od 14.35, organizowane są dodatkowe zajęcia w postaci kółek zainteresowań: Redakcja gazety, przygotowanie spektaklu, pisanie scenariusza, kręcenie filmu na video, podchody, lektura bajek przez nauczyciela… Uwagi: Uczniowie mają po 10 minut przerwy po każdej 45 minutowej lekcji… Klasowa biblioteka powadzona przez uczniów jest otwarta i dostępna w czasie przerw dla uczniów klas zerowych i starszaków.​​

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELI

Zeszyty z Krajowego Centrum Kształcenia na Odległość – CNED (… francuski, ale również odkrywanie świata, historii…), zbiór tekstów umożliwiający nauczycielowi wybór formy przeprowadzanych zajęć.

„Czytam samodzielnie, czytam samodzielnie” Wydawnictwo Nathan – Zbiór ćwiczeń ze słownictwem i grami.
„Sedidacta” – Ćwiczenia.
„Gramatyka francuska i impertynencka” J.L Fournier, wydawnictwo Payot.
„Już czytam” – komiksy, zbiór słownikowy, gier, żartów, szarad i zagadek.
Hatier wakacje, Paszport – powtórka z reguł.

Kilka stron internetowych (Môme.net, educaland…) oferujących historyjki, doświadczenia i tematyczne zbiory… Nauczyciel ma do dyspozycji również książki po francusku z małej, szkolnej biblioteki. Kształcenie odbywa się w języku francuskim, nagradzana jest aktywność: mówienie po francusku.

bottom of page